Verkeersregelaar

Achtergrond
De verkeersintensiteit in Nederland neemt elk jaar toe. De veiligheid op de openbare weg rondom scholen, evenementen of bij tijdelijke verkeersmaatregelen vraagt meer en meer om deskundig en bevoegd toezicht. De politie kan deze taak allang niet meer alleen. Daarom leidt Amsterdam Training Point wettelijk erkende verkeersregelaars op.

Doel van de cursus
U opleiden tot wettelijk bevoegd verkeersregelaar en U daarmee in staat stellen het verkeer goed in te schatten en waar nodig te regelen zodat de veiligheid van de verkeersdeelnemers niet in het geding is en daarmee een veilige doorstroming wordt bevorderd.

Voor wie is deze cursus
Voor zowel voor eigen personeel als voor individuen die zichzelf verder willen ontwikkelen.

Wat houdt de cursus in
Tijdens de cursus wordt er aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

• Wet- en regelgeving
• Remafstand en reactie snelheid;
• Het geven van opdrachten aan verkeersdeelnemers
• Omgaan met agressie
• Verkeersregels en verkeersborden
• Praktijkvoorbeelden
• Veiligheid en veiligheidskleding

De doorstroming naar de praktijkmodule is pas mogelijk als de kandidaat geslaagd is voor het theoretische gedeelte van de opleiding.

Duur van de cursus
De gehele cursus bestaat uit 3 dagen:

• Dag 1: Theorie dag
• Dag 2: Praktijk dag
• Dag 3: Examen dag

Zowel de theorie als praktijkmodules worden afgesloten met een examen.

Cursusvarianten
De cursus Verkeersregelaar is er alleen in een klassikale variant.

Kosten
Voor meer informatie vraag hier een brochure aan of neem contact op met Amsterdam Training Point.