Havenbeveiliger ISPS

Achtergrond
Na de aanslagen van 2001 is de veiligheid in havens aan strengere eisen onderworpen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Internationale Ship and Port Facility Security (ISPS) code. Iedere beveiligingsbeambte die werkzaam is op een locatie, die valt onder deze code, dient te beschikken over deze aanvullende cursus.

Doel van de cursus
Het doel van deze cursus is om de deelnemers bekent te maken met de achtergrond van ISPS, de belangrijkste gevolgen ervan en met de vereisten uit de code.

Voor wie is deze cursus?
Voor zowel voor eigen personeel als voor externe kandidaten die zichzelf verder willen ontwikkelen.

Wat houdt de cursus in
Tijdens de cursus wordt dieper ingegaan op de diverse veiligheidsniveaus, met name toegangscontrole, controle van het legitimatiebewijs op echtheid, herkennen van gevaarlijke stoffen en wapens, wat te doen bij calamiteiten en wat het effect is van communicatie. De leesstof bevat o.a.:

• De ISPS Code en overige wet- en regelgeving
• (Elektronische) beveiligingshulpmiddelen
• Controle van personen en visiteren van personen en het doorzoeken van goederenstromen
• Scheepvaart en haven terminologie
• Nood- en rampenplannen
• Herkenning echtheidskenmerken en identiteitsdocumenten
• Herkenning wapens en munitie
• Communicatie en omgaan met agressie
• Het Port Facility Security plan en de daarin genoemde Security maatregelen

Duur van de cursus
Eén dagdeel.

Cursusvarianten
De cursus wordt klassikaal aangeboden of op locatie bij een opdrachtgever verzorgd.

Kosten
Voor meer informatie vraag hier een brochure aan of neem contact op met Amsterdam Training Point.