Algemene beschrijving

Rekenen, alfabetisering 1F
Om mee te kunnen komen in de maatschappij, is rekenvaardigheid belangrijk. Deze opleiding is bedoeld voor Nederlandstalige laaggeletterden/analfabeten die de basis van het rekenen en digitale vaardigheden willen leren.

Het rekenniveau wordt in Nederland uitgedrukt in niveau 1F (basisniveau) tot en met 4F (hoogste niveau).

In de opleiding wordt aandacht besteed aan: eenvoudige getallen, bewerkingen en symbolen. Hoofdrekenen, het uitvoeren van eenvoudige berekeningen, verhoudingen, het aflezen van maten, meetkundige figuren, tabellen, diagrammen en grafieken.

Rekenen, ingang beroepsonderwijs 2F
Deze opleiding is bedoeld voor Nederlandstaligen die het rekenniveau 1F beheersen en willen doorgroeien naar niveau 2F. Referentieniveau 2F is het functionele niveau dat nodig is voor participatie in de maatschappij en is tevens het ingangsniveau van het beroepsonderwijs.

Het rekenniveau wordt in Nederland uitgedrukt in niveau 1F (basisniveau) tot en met 4F (hoogste niveau).

In de opleiding wordt aandacht besteed aan: Getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden, ict systemen, communicatie. Daarbij gaat het om het uitvoeren van rekentaken in een voorstelbare context gerelateerd aan de eigen leef-, werk- en leersituatie. Het taalniveau is daarbij niet hoger dan 2F.