Algemene beschrijving

Nederlandse taal, alfabetisering 1F
Het taalniveau wordt in Nederland uitgedrukt in niveau 1F (basisniveau) tot en met 4F (hoogste niveau).

Deze opleiding is bedoeld voor Nederlandstalige laaggeletterden/analfabeten die de basis van het lezen en schrijven willen leren. We noemen dit alfabetisering. In de opleiding wordt aandacht besteed aan: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Voordat de opleiding begint, wordt van elke deelnemer gemeten welk niveau hij/zij heeft. We noemen dit een entreetoets.

Nederlandse taal, ingang beroepsonderwijs 2F
Deze opleiding is bedoeld voor Nederlandstaligen die het niveau 1F beheersen en willen doorgroeien naar niveau 2F. Referentieniveau 2F is het functionele niveau dat nodig is voor participatie in de maatschappij en is tevens het ingangsniveau van het beroepsonderwijs.

Het taalniveau wordt in Nederland uitgedrukt in niveau 1F (basisniveau) tot en met 4F (hoogste niveau).

In de opleiding wordt aandacht besteed aan: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Voordat de opleiding begint, wordt van elke deelnemer gemeten welk niveau hij/zij heeft. We noemen dit een entreetoets.