Algemene beschrijving

Nederlands als 2e taal, basisniveau Nederlandse taal A1
Deze opleiding is bedoeld voor anderstalige volwassenen die in Nederland willen werken of studeren.

Deze opleiding is gericht op beheersing van een basisniveau Nederlandse taal, uitgedrukt in niveau A1.

In de opleiding wordt aandacht besteed aan: luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven op niveau A1. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het onderdeel: Kennis van de Nederlandse Samenleving.

 

Nederlands als 2e taal, basisniveau Nederlandse taal A2
Deze opleiding is bedoeld voor anderstalige volwassenen die in Nederland willen werken of studeren.

Deze opleiding is gericht op beheersing van een basisniveau Nederlandse taal, uitgedrukt in niveau A2.

In de opleiding wordt aandacht besteed aan: Luisteren, spreken, lezen en schrijven op niveau A2. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de onderdelen: Kennis van de Nederlandse maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.