Algemene beschrijving

Nederlands als 2e taal, alfabetisering Alfa A
Deze opleiding is bedoeld voor deelnemers die Nederlands als tweede taal willen leren en is gericht op alfabetisering.

Cito B.V. heeft het ‘Raamwerk Alfabetisering’ opgesteld en daarin worden drie niveaus beschreven: Alfa A, Alfa B en Alfa C.

Het laagste instapniveau voor de deelnemer is Alfa A. Na het behalen van de niveaustap Alfa A beheerst men het alfabetisch principe en kan de deelnemer overstappen op Alfa B.

Nederlands als 2e taal, alfabetisering Alfa B
Na het behalen van de niveaustap Alfa A beheerst men het alfabetisch principe en kan de deelnemer overstappen op Alfa B. Na Alfa B kan men effectiever lezen en schrijven doordat clusters en morfemen als geheel gelezen en geschreven kunnen worden. Na Alfa B kan de deelnemer overstappen op Alfa C. 

Nederlands als 2e taal, alfabetisering Alfa C
Na Alfa B kan de deelnemer overstappen op Alfa C. Na Alfa C is het lezen en schrijven zodanig geautomatiseerd dat het in de verdere taalverwerving geen stagnaties meer veroorzaakt.