Algemene voorwaarden

De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (afgekort met WEB), artikel 8.1, lid 1 verplicht dat aan een inschrijving een overeenkomst tussen ATP en de student ten grondslag ligt. De onderwijsovereenkomst (afgekort met OOK) is gebaseerd op een aantal algemene voorwaarden. Deze staan beschreven in de OOK.

In de gevallen waarin de OOK niet voorziet beslist het bevoegd gezag van ATP na overleg met de student. Geschillen voortvloeiend uit de OOK kunnen worden voorgelegd aan een bevoegd rechter. Op deze OOK is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.