Toesting & Examens

Theorie examens
Het onderdeel theorie wordt afgesloten met de theorie examens: examens voor de beroeps specifieke vakken en examens voor de generieke vakken.

Beroeps specifieke vakken
Dit theorie examen vindt plaats bij de Stichting Vak examens Particuliere Beveiliging (SVPB) in Amersfoort. De volgende onderdelen worden geëxamineerd:

• Beveiligen van objecten
• Wettelijke kaders
• Waarnemen

Heeft u het theorie examen met een voldoende afgesloten? Dan bent u in het bezit van uw theoriecertificaat (Certificaat B). De behaalde resultaten blijven drie jaar geldig.

Generieke vakken
Dit theorie examen vindt plaats bij Office Training Centrum in Zwolle. De volgende onderdelen worden geëxamineerd:

• Nederlandse taal
• Rekenen
• Loopbaan en Burgerschap
• Keuzedeel

Deze examens vinden op vooraf bepaalde momenten plaats. Tijdens de opleiding wordt hierover meer informatie gegeven.

Praktijkexamen
Na het afronden van de Beroepspraktijkvorming (BPV) vindt het praktijkexamen plaats. Dit examen vindt eveneens plaats bij de SVPB in Amersfoort. De volgende onderdelen worden geëxamineerd:

• Specifiek rapporteren
• Praktisch handelen

Zijn alle onderdelen van het theorie examen (beroeps en generiek) en van het praktijkexamen afgerond? Dan ontvangt u het MBO2 diploma ‘Beveiliger’.

Inschrijven
Inschrijven kan bij ATP direct op kantoor of meld je hier aan voor meer informatie.